Columns

Monique van der Mije
Petra Dorenstouter
Eye M Lucien
Sanne Thunnissen
Sonja de Ridder

Persoonlijke columns over fotografie en Het Blauwe Uur. Over de zoektocht in de fotografie, twijfels en ontdekkingen. Welk werk is inspirerend, en waar zijn we zoals mee bezig?

Alle columns zijn geschreven door de organisatoren en fotografen van Het Blauwe Uur.


De laatste column:

Toegepast

Sonja : 16/03/2012 22:27 : Columns, Sonja de Ridder

Ik zoek al enige tijd een ingang om een mooi stukje tekst te schrijven over kunst en fotografie. De plek van de fotografie binnen de kunsten etc. Ik zoek internet af naar teksten van geleerden die hier al wijze woorden over opgeschreven hebben. Officiële instanties die conform de regelgeving hier hun definitie op hebben geplakt. Maar het komst niet verder als de eeuwige vraag, behoord fotografie tot de kunsten? Deze discussie loopt parallel met die de toegepaste kunsten. Op een of andere manier is de


John Ruskin
group of windows in the façade
of the Casa degli Zane, Venice
Daguerreotype

foto niet los te zien van de toepassing van de foto, registratie. Bij product-design is de vraagstelling helder; wanneer kan de vormgeving van het product tot kunst worden verheven. Als product-design kan worden omschreven als een esthetische vormgeving van functionele voorwerpen, rijst de vraag is dan niet alles ooit ontworpen? Het tegen argument ligt ook voor de hand; is van oudsher de kunstenaar niet altijd in dienst geweest van het product? Te denken valt aan wandtapijten, interieur decoraties, glas-in-lood, etc. In deze context is de fotografie niet moeilijk te plaatsen.
Pas rond 18e/19e eeuw ontstond de ‘hiërarchische scheiding zoals wij deze vandaag de dag ervaren. Als tegenreactie ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw de Arts&Crafts beweging. Deze had niet enkel een sociaal politiek karakter.  Zij streefde tevens naar een nieuwe definitie van schoonheid in de architectuur en de toegepaste kunst. Schoonheid ontstond volgens de Arts&Crafts beweging door een combinatie van passie, plezier en experimenteren. Passie voor de decoratieve kunsten, bijvoorbeeld het maken van juwelen. Plezier in het maken van producten, waardoor je als ontwerper en maker een emotionele waarde aan het product toevoegde. Experimenteren met verschillende materialen en technieken, zodat het eindproduct een unieke, mooie en funtionele vorm kreeg, en daarmee is de kunstfotografie ook gedefinieerd.
Tevens zet dit ook de deur open voor de computer en andere, zelfs nog te ontwikkelen, technieken.
Dat de arts&crafts beweging ook een belangrijke politieke doelstelling had, maakt dat deze beweging in de geschiedenis zo’n impact heeft gehad, en vindt nog steeds zijn neerslag in de huidige product-design. Deze uitgangspunten zijn derhalve prima te vertalen naar de fotografie, en daarmee kan voor mij het onderwerp nu blijven rusten.

History has remembered the kings and warriors, because they destroyed;
art has remembered the people, because they created.
William Morris

1 Comment »
« Page 1, 2, 3, 4»

Exposties
Nieuwe expositie:
het 6e kwartier


Vrijwilliger
bij het Blauwe Uur?
stuur ons een e-mail


search engine optimization